Our Mission

The Museum’s mission

To protect, preserve and share the dual heritage taonga and stories relating to Russell Kororāreka and the wider takiwā of Te Rūnanga o Taumarere ki Rakaumangamanga, to inform our shared future.

Ngā taonga tuku iho nō ngā tūpuna ki ā tātou tamariki.